Liczba odwiedzin strony: 13012 Osób na stronie: 1
 

Biuro Podatkowe 
M. Sordyl

 
Dziennik Ustaw 2000 Nr 103 poz. 1101 - Określenie wysokości oraz zasad przyznawania ryczałtu członkom Krajowej Rady Sądownictwa
ROZPORZĄDZENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 10 listopada 2000 r. w sprawie określenia wysokości oraz zasad przyznawania ryczałtu członkom Krajowej Rady Sądownictwa. (Dz. U. z dnia 27 listopada 2000 r.) Na podstawie art. 10a ust. 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1989 r. o Krajowej Radzie Sądownictwa (Dz. U. Nr 73, poz. 435, z 1990 r. Nr 53, poz. 306, z 1993 r. Nr 47, poz. 213, z 1996 r. Nr 72, poz. 347, z 1997 r. Nr 117, poz. 753 i Nr 124, poz. 782 oraz z 1998 r. Nr 98, poz. 607) zarządza się, co następuje: § 1.  1. Członkowie Krajowej Rady Sądownictwa, zwanej dalej "Radą", z wyjątkiem osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe, otrzymują ryczałt za udział w posiedzeniach i innych pracach Rady. 2. Ryczałt, o którym mowa w ust. 1, przysługuje członkom Rady w wysokości 30% kwoty bazowej określonej w ustawie budżetowej, w wysokości przyjmowanej do ustalania wynagrodzeń sędziów i prokuratorów, za każdy dzień udziału w posiedzeniach i innych pracach Rady. 3. Ryczałt wypłaca się ze środków budżetowych Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w okresach miesięcznych. § 2.  Ryczałt za udział w innych pracach Rady oblicza się dla poszczególnych członków na podstawie ogólnej liczby godzin przepracowanych w danym miesiącu, podzielonej przez liczbę "4" i następnie pomnożonej przez wskaźnik, o którym mowa w § 1 ust. 2. § 3.  Podstawę wypłaty ryczałtu stanowi wniosek Przewodniczącego Rady. Do wniosku dołącza się protokoły posiedzeń Rady wraz z listami obecności oraz wykazy udziału poszczególnych członków w innych pracach Rady, sporządzane za okres każdego miesiąca. § 4.  Traci moc rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 marca 1999 r. w sprawie określenia wysokości oraz zasad przyznawania ryczałtu członkom Krajowej Rady Sądownictwa (Dz. U. Nr 26, poz. 230). § 5.  Rozporządzenie wchodzi w...
KRS 0000064267 - SPÓŁDZIELNIA BUDOWLANO-MIESZKANIOWA "UNIA" W LUBLINIE
Nazwa: Forma prawna: Data rejestracji: Firma aktywna:
SPÓŁDZIELNIA BUDOWLANO-MIESZKANIOWA "UNIA" W LUBLINIE SPÓŁDZIELNIA 2001-11-21 tak
Ulica: Kod: Miasto: Gmina: Powiat: Województwo:
FABRYCZNA 11/6 20-301 LUBLIN M. LUBLIN M. LUBLIN LUBELSKIE
Telefon: Fax: Email: WWW:
(b/d) (b/d) (b/d) (b/d)
NIP: REGON: KRS:
712-010-31-37 486592 0000064267
KRS 0000064266 - "LEGEND GROUP" SP. Z O.O.
Nazwa: Forma prawna: Data rejestracji: Firma aktywna:
"LEGEND GROUP" SP. Z O.O. SP. Z O.O. 2001-11-21 tak
Ulica: Kod: Miasto: Gmina: Powiat: Województwo:
WIERTNICZA 99 02-952 WARSZAWA M. ST. WARSZAWA M. ST. WARSZAWA MAZOWIECKIE
Telefon: Fax: Email: WWW:
(22) 842-46-52 (22) 642-86-30, (22) 842-46-52 astoria@astoria.pl http://www.astoria.pl
NIP: REGON: KRS:
521-100-49-31 10719083 0000064266
KRS 0000064265 - LIBRA SERWIS SP. Z O.O.
Nazwa: Forma prawna: Data rejestracji: Firma aktywna:
LIBRA SERWIS SP. Z O.O. SP. Z O.O. 2001-11-23 tak
Ulica: Kod: Miasto: Gmina: Powiat: Województwo:
PLAC NA GROBLACH 17/18 31-101 KRAKÓW M. KRAKÓW M. KRAKÓW MAŁOPOLSKIE
Telefon: Fax: Email: WWW:
(b/d) (b/d) (b/d) (b/d)
NIP: REGON: KRS:
676-174-03-05 351186820 0000064265
KRS 0000064264 - SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "OSTROWSKIE ZACISZE" W LIKWIDACJI
Nazwa: Forma prawna: Data rejestracji: Firma aktywna:
SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "OSTROWSKIE ZACISZE" W LIKWIDACJI SPÓŁDZIELNIA 2001-12-06 nie
Ulica: Kod: Miasto: Gmina: Powiat: Województwo:
STAROPRZYGODZKA 117 63-400 OSTRÓW WIELKOPOLSKI OSTRÓW WIELKOPOLSKI OSTROWSKI WIELKOPOLSKIE
Telefon: Fax: Email: WWW:
(b/d) (b/d) (b/d) (b/d)
NIP: REGON: KRS:
622-242-76-01 251472782 0000064264
KRS 0000064263 - OPAKOLOR SP. Z O.O.
Nazwa: Forma prawna: Data rejestracji: Firma aktywna:
OPAKOLOR SP. Z O.O. SP. Z O.O. 2001-11-23 tak
Ulica: Kod: Miasto: Gmina: Powiat: Województwo:
PUŁKOWNIKA DĄBKA 17 30-832 KRAKÓW KRAKÓW M. KRAKÓW MAŁOPOLSKIE
Telefon: Fax: Email: WWW:
(12) 650-51-00 (12) 653-06-09 opakolor@opakolor.pl http://www.opakolor.pl
NIP: REGON: KRS:
675-126-56-76 350017699 0000064263
© 2010, Wszelkie prawa zastrzeżone doradca podatkowy Jędrzejów HOME | O MNIE | SPECJALIZACJE | GODZINY PRACY | GALERIA | DOJAZD | KONTAKT
Biuro Podatkowe M. Sordyl
syndyk świętokrzyskiekancelaria prawna świętokrzyskiedoradztwo prawne świętokrzyskiedoradca finansowy świętokrzyskiebiuro rachunkowe świętokrzyskietłumacz świętokrzyskieprawnikReklama